• 1402/05/10 - 09:59
  • - تعداد بازدید: 232
  • - تعداد بازدیدکننده: 229
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری اولین دوره پودمانی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در راستای رشد و توسعه آموزش علوم پزشکی، در شهریور ماه سال جاری دوره پودمانی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی به صورت مجازی غیرهمزمان برگزار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://smums.ac.ir/news مراجعه نمایید.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 9420
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: