• 1401/12/28
  • - تعداد بازدید: 356
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

کارگاه های برگزار شده

- کارگاه آشنایی با Chat GPT (چت‌بات مبتنی بر هوش مصنوعی) و کاربردهای آن در حوزه های پژوهشی و آموزشی در علوم پزشکی

- کارگاه آموزشی زبان برنامه نویسی Python

کارگاه آموزش پروژه محور نرم افزار پاورپوینت 2019

- کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت نوید ویژه دانشجویان نوورود

- کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت نوید ویژه اعضای هیأت علمی

- کارگاه آموزشی "آشنایی با آزمون های الکترونیک" ویژه دانشجویان نو ورود 

- کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری نوید ویژه اعضای هیات علمی 

- کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری نوید ویژه نو دانشجویان 

- کارگاه تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Ispring

 
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: